Aktualności

Aktualności

INFORMACJA O ZMIANACH DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Dodano: 2019-05-10 10:20:03 Kategoria: AktualnościSzanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
instytucjonalnych. Przy czym, niektóre postanowienia będą obowiązywały od
14 maja 2019 r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim
z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych
oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące
rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków
bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił
do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje
płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz
potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta
dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to
sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.Treść Regulaminów jest dostarczana wraz z wyciągiem bankowym, udostępniona w
systemie bankowości internetowej oraz znajduje się na stronie internetowej
banku
www.nbsbank.pl. Prosimy o zapoznanie się z
treścią załączonych dokumentów. 

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                          Zarząd Banku