Aktualności

Aktualności

Informacja Zarządu o kampani sprawozdawczo-wyborczej 2013 - 2014 r.

Dodano: 2014-03-05 13:19:52 Kategoria: Aktualności

Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju informuje, iż w dniach od 19 do 28 lutego 2014 r. odbyły się Zebrania Grup Członkowskich we wszystkich grupach członkowskich, które utworzono uchwałą nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. Rady Nadzorczej.


Zebrania miały charakter sprawozdawczo-wyborczy. Na Zebraniach Grup Członkowskich wybrano 25 delegatów na Zebranie Przedstawicieli i wskazano 8 kandydatów do składu Rady Nadzorczej. W skład wybranych delegatów wchodzi 7 kobiet i 18 mężczyzn. Wśród wybranych jest 5-ciu pracowników banku. W poszczególnych grupach członkowskich wybrano:


Solec-Zdrój - 3 delegatów


Kielce - 1 delegata


Koszyce - 3 delegatów


Klimontów - 4 delegatów


Koprzywnica - 2 delegatów


Łubnice - 4 delegatów


Osiek - 4 delegatów


Pacanów - 4 delegatów


W grupie członkowskiej w Krakowie nie wybrano żadnego delegata ze względu na małą liczebność grupy. Frekwencja na Zebraniach w stosunku do liczby członków była stosunkowo niska. Członkowie uczestniczący w Zebraniach z satysfakcją przyjęli wyniki działalności NBS Banku w roku sprawozdawczym. Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju przestrzegając postanowień Statutu Banku podjął decyzję o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli w trybie zwyczajnym na dzień 11 kwietnia 2014 r. o godz. 1100 w Solcu-Zdroju w restauracji "Magnolia".


                                                                                               Zarząd NBS Banku