Aktualności

Aktualności

Nowa atrakcyjna lokata w NBS Banku!

Dodano: 2014-05-15 09:49:34 Kategoria: Aktualności


LOKATA NARASTAJĄCA zakładana jest na dwa okresy 3 lub 6 miesięczny.


- Oprocentowanie lokaty jest progresywne tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty - nawet do 4,50 %


Rodzaj lokaty        Minimalna kwota                                  Oprocentowanie (stałe)


                                                                  1 m-c     2 m-c     3 m-c     4 m-c     5 m-c    6 m-c


3-miesięczna         1 000 PLN                       0,20%   0,50%     3,50%      -             -            -


6-miesięczna         1 000 PLN                       0,20%   0,50%     1,00%    1,50%   2,00%   4,50%


 


 *Średnie efektywne oprocentowanie lokaty na 3 m-ce - 1,39 %, na 6 m-cy - 1,61 % w skali roku. 


- Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 PLN.


- Posiadaczami lokaty mogą być wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynnosci prawnych.


Pewność zysku gwarantowana!!!