Aktualności

Aktualności

Informacja o odbytych Zebraniach Grup Członkowskich

Dodano: 2018-02-26 11:32:48 Kategoria: Aktualności

     Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju informuje, iż w dniach od 15.02.2018 r. do 23.02.2018 r. przeprowadzono we wszystkich 9-ciu grupach członkowskich Zebrania Członków.


Tegoroczne Zebrania Grup Członkowskich miały charakter sprowozdawczo-wyborczy. Po dokonaniu oceny działalności Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju w roku 2017, oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego i przedstawienia zamierzeń na rok bieżący Zebrania Grup Członkowskich wybrały 25-ciu delegatów na Zebranie Przedstawicieli oraz 9-ciu kandydatów do Rady Nadzorczej. Członkowie banku na Zebraniach pozytywnie ocenili działalność NBSBanku i jego organów w roku sprawozdawczym 2017.        


     Zarząd Banku podjął decyzję o zwołaniu na dzień 6 kwietnia 2018 r. zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.


                                                                                                                Zarząd Banku