Aktualności

Aktualności

WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS

Dodano: 2018-03-08 11:05:21 Kategoria: Aktualności


     Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż w okresie od 15 grudnia 2017 r. do 31 października  2019 r. wprowadza okres promocyjny dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto SENIOR – „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”.


     Promocja polega na zapewnieniu klientom ZUS oferty polegającej na możliwości zawarcia bezterminowej umowy rachunku bankowego na specjalnych warunkach obejmujących:


- zwolnienie z opłaty za otwarcie rachunku,


- obniżenie opłaty za prowadzenie rachunku bankowego do 1 zł/ m-c,


- zwolnienie z opłaty za wydanie i wznowienie karty debetowej do rachunku,


- zwolnienie z opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów BPS i SGB na terenie Polski,


- zwolnienie z opłaty za dostęp do usług bankowości elektronicznej,


- oferowanie Ubezpieczenia assistance.


Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, która spełni łącznie wszystkie warunki:


- w okresie promocji zawrze z Bankiem Umowę o prowadzenie Wygodnego Konta ZUS,


- od dnia 15.12.2017 r. do dnia zawarcia umowy włącznie nie była posiadaczem ani współwłaścicielem żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku,


- posiada uprawnienia do otrzymywania świadczenia emerytalnego lub rentowego z ZUS.


Uczestnik w ramach promocji zostanie objęty ubezpieczeniem assistance. Przez pierwsze 12 m-cy ochrony ubezpieczeniowej koszt ubezpieczenia ponosi Bank, po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 0,60 zł miesięcznie w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej.


 


Serdecznie zapraszamy!