Aktualności

Aktualności

PODZIELONA PŁATNOŚĆ (ang. Split Payment)

Dodano: 2018-06-07 11:27:14 Kategoria: Aktualności

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. Rachunku VAT.


Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie do 01 lipca 2018 r. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT. Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. Ustawy Split Payment Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej eCorponet oraz NBS24, na stronie internetowej www.nbsbank.pl oraz w placówkach Banku.


                                                                                                                   Z poważaniem


                                                                                                                     Zarząd NBS