Aktualności

Aktualności

JPK VAT


Mikroprzedsiębiorcy zobowiązani są w terminie do 26 lutego 2018 r. przesłać Jednolity Plik Kontrolny zawierający elektroniczną ewidencję VAT. Kluczowym elementem prawidłowego wysłania pliku jest podpis elektroniczny.


 


 

więcej»

Gwarancje w ramach programu COSME


 Na mocy  zawartego porozumienia z BPS S.A. dotyczącego podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu COSME, Bank oferuje przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami PLG COSME.

więcej»

KREDYT ŚWIĄTECZNY


Okres promocji od 11 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.   Znalezione obrazy dla zapytania motywy bożonarodzeniowe do druku

więcej»

e-Składka

     Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

więcej»

Szanowni Państwo!


     W dniu 16 listopada nastąpiło przejście na najnowszą wersję programu bankowości internetowej nbs24 oraz eCorponet. Są to programy bezpieczniejsze oraz wygodniejsze dla użytkowników.             W przypadku problemów z obsługą programów prosimy o kontakt z pracownikami w placówkach NBSBanku lub z informatykami w Centrali Banku.


    Życzymy Państwu miłej obsługi, a za wszelkie utrudnienia przepraszamy                                


                                                                                   Zarząd NBSBanku


                                               

więcej»

NOWA WERSJA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ I NOWY SPOSÓB AUTORYZACJI TRANSAKCJI - 16 LISTOPAD 2017R.

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż z dniem 16 listopada 2017 r. nastąpi przejście na nową wersję programu bankowości elektronicznej. Będzie to lepsza i bezpieczniej funkcjonująca wersja programu. Ze względu na Państwa wygodę i bezpieczeństwo, podstawowym sposobem autoryzacji transakcji będą hasła jednorazowe dostarczane użytkownikowi za pomocą wiadomości SMS pod wskazany przez niego numer telefonu komórkowego. Użytkowników korzystających z autoryzacji transakcji przy pomocy listy haseł jednorazowych (TAN) zapraszamy do Oddziałów Banku w celu uzgodnienia nowego sposobu autoryzacji.


więcej»

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż 31 maja 2017 roku odbyło się w Solcu-Zdroju Zebranie Przedstawicieli Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju podsumowujące rok 2016.

więcej»

Informacja


Zarządu NBSBanku w sprawie Zebrań Grup Członkowskich.

więcej»

Informacja


Informacja dla Posiadacza rachunku zawierającego z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Solcu-Zdroju umowę o prowadzenie rachunków bankowych o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.


więcej»

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI NBSBanku


     Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż 24 czerwca 2016 roku odbyło się w Solcu-Zdroju Zebranie Przedstawicieli Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju podsumowujące rok 2015.

więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8