Aktualności

Aktualności

SZANOWNI KLIENCI;


           Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie
informuje, że od dnia 01 lipca 2019 r. zmianie ulegają godziny pracy Oddziału w
Solcu - Zdroju. Oddział Banku będzie prowadził obsługę Klientów od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Serdecznie zapraszamy! 

                                                      więcej»

KOMUNIKAT

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności. więcej»

INFORMACJA O ZMIANACH DLA OSÓB FIZYCZNYCH


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie  ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, w Regulaminie rachunku oszczędnościowego IKE oraz w Regulaminie kart kredytowych. Nowelizacja regulacji wynika z konieczności ich dostosowania do wymogów ww. ustawy, której postanowienia będą obligatoryjnie obowiązywać od 14 września 2019 roku oraz w zakresie niektórych zapisów od dnia 14 maja 2019 r.


więcej»

INFORMACJA O ZMIANACH DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCHSzanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
instytucjonalnych. Przy czym, niektóre postanowienia będą obowiązywały od
14 maja 2019 r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim
z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych
oraz niektórych innych ustaw.więcej»

SZYBKIE PŁATNOŚCI PRZEZ BlueMedia

     Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju udostępnił swoim klientom usługę Szybkich Płatności przez BlueMedia. Produkt skierowany jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Usługa dostępna jest w bankowości elektronicznej eBankNet.

więcej»

Google Pay w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju


Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju udostępnił swoim klientom aplikację Google Pay. Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart debetowych i kredytowych VISA i MasterCard wydanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS.


więcej»

PODZIELONA PŁATNOŚĆ (ang. Split Payment)

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. Rachunku VAT. więcej»

LIMIT KUMULATYWNY


     Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż po wdrożeniu nowego systemu zostało wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego.

więcej»

PayByNet


USŁUGA PayByNet – Bezpieczne Płatności Internetowe już dostępne w NBS !        

więcej»

Zmiana nazwy dla sms-ów autoryzujących transakcje interentowe.

     Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, że z dniem 21.03.2018 r. nastąpi zmiana nazwy dla sms-ów autoryzujących transakcje internetowe i dla usługi smsBankNet z NBSBANK na numer 4455. więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8 9