Aktualności

Aktualności

SZYBKIE PŁATNOŚCI PRZEZ BlueMedia

     Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju udostępnił swoim klientom usługę Szybkich Płatności przez BlueMedia. Produkt skierowany jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Usługa dostępna jest w bankowości elektronicznej eBankNet.

więcej»

Google Pay w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju


Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju udostępnił swoim klientom aplikację Google Pay. Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart debetowych i kredytowych VISA i MasterCard wydanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS.


więcej»

PODZIELONA PŁATNOŚĆ (ang. Split Payment)

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. Rachunku VAT. więcej»

LIMIT KUMULATYWNY


     Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż po wdrożeniu nowego systemu zostało wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego.

więcej»

PayByNet


USŁUGA PayByNet – Bezpieczne Płatności Internetowe już dostępne w NBS !        

więcej»

Zmiana nazwy dla sms-ów autoryzujących transakcje interentowe.

     Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, że z dniem 21.03.2018 r. nastąpi zmiana nazwy dla sms-ów autoryzujących transakcje internetowe i dla usługi smsBankNet z NBSBANK na numer 4455. więcej»

WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS


     Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż w okresie od 15 grudnia 2017 r. do 31 października  2019 r. wprowadza okres promocyjny dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto SENIOR – „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”.

więcej»

Informacja o odbytych Zebraniach Grup Członkowskich

     Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju informuje, iż w dniach od 15.02.2018 r. do 23.02.2018 r. przeprowadzono we wszystkich 9-ciu grupach członkowskich Zebrania Członków. więcej»

JPK VAT


Mikroprzedsiębiorcy zobowiązani są w terminie do 26 lutego 2018 r. przesłać Jednolity Plik Kontrolny zawierający elektroniczną ewidencję VAT. Kluczowym elementem prawidłowego wysłania pliku jest podpis elektroniczny.


 


 

więcej»

Gwarancje w ramach programu COSME


 Na mocy  zawartego porozumienia z BPS S.A. dotyczącego podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu COSME, Bank oferuje przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami PLG COSME.

więcej»

2 3 4 5 6 7 8