Aktualności

Aktualności

NOWA WERSJA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ I NOWY SPOSÓB AUTORYZACJI TRANSAKCJI - 16 LISTOPAD 2017R.

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż z dniem 16 listopada 2017 r. nastąpi przejście na nową wersję programu bankowości elektronicznej. Będzie to lepsza i bezpieczniej funkcjonująca wersja programu. Ze względu na Państwa wygodę i bezpieczeństwo, podstawowym sposobem autoryzacji transakcji będą hasła jednorazowe dostarczane użytkownikowi za pomocą wiadomości SMS pod wskazany przez niego numer telefonu komórkowego. Użytkowników korzystających z autoryzacji transakcji przy pomocy listy haseł jednorazowych (TAN) zapraszamy do Oddziałów Banku w celu uzgodnienia nowego sposobu autoryzacji.


więcej»

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż 31 maja 2017 roku odbyło się w Solcu-Zdroju Zebranie Przedstawicieli Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju podsumowujące rok 2016.

więcej»

Informacja


Zarządu NBSBanku w sprawie Zebrań Grup Członkowskich.

więcej»

Informacja


Informacja dla Posiadacza rachunku zawierającego z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Solcu-Zdroju umowę o prowadzenie rachunków bankowych o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.


więcej»

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI NBSBanku


     Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, iż 24 czerwca 2016 roku odbyło się w Solcu-Zdroju Zebranie Przedstawicieli Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju podsumowujące rok 2015.

więcej»

Portal zakupowy Planet Plus dla Klientów NBSBanku


  Planet_Plus_BPS_maly.jpg


więcej»

INFORMACJA ZARZĄDU     Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju uprzejmie zawiadamia, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku zaprzestał obsługi kasowej Klientów w Urzędach Skarbowych w Busku-Zdroju i w Kielcach.

więcej»

Zmiana siedziby Punktu Kasowego w Koszycach.


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 grudnia 2015 r. (wtorek) został przeniesiony Punkt Kasowy w Koszycach z dotychczasowej lokalizacji z ul. Kościuszki 1 do Rynek 5.

więcej»

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA PAYWAVE

Szybkie i wygodne zakupy na wyciągnięcie ręki


więcej»

REKLAMACJE


 Informujemy, że z dniem 11 października 2015 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), która szczegółowo reguluje zasady i tryb rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe.

 


więcej»

<< poprzednie 1 3 4 5 6 7 8