Klienci indywidualni

Rachunki

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe POL-Konto służą do gromadzenia środków finansowych przez osoby fizyczne i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub za pomocą przelewu. Natomiast wypłaty realizowane za pomocą czeku, dyspozycji polecenia przelewu oraz karty płatniczej. Założenie POL-Konta jest bezpłatne. posiadacz rachunku może regulować bezgotówkowo w ramach zleceń należności za usługi i inne świadczenia (czynsz, telefon, energia, gaz itp.)

Rachunki oszczędnościo-rozliczeniowe POL-Konto umożliwiają bieżące kontrolowanie finansów. Wybierz najlepszy pakiet dla siebie, który spełni Twoje potrzeby:

POL-Konto to więcej niż pojedynczy produkt - to cała gama produktów powiązanych ze sobą i uzupełnijącyh się nawzajem. Takie rozwiązanie umożliwia sprawne i oszczędne zarządzanie finansami osobistymi.

Posiadając jeden z wariantów POL-Konta, możesz korzystać na specjalnych warunkach z wielu produktów:

 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Konto Efekt

Jest to konto oszczędnościowe dla posiadaczy POL-Kont oszczędnościowo-rozliczeniowych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek!