Finanse dla rolników

Rachunki bieżące

RACHUNEK BIEŻĄCY 

Rachunki rozliczeniowe prowadzone dla gospodarstw rolnych ułatwiają gospodarowanie środkami finansowymi. Korzystając z rachunku można:
- gromadzić  środki  pieniężne,
- przeprowadzać rozliczenia pieniężne  związane z prowadzeniem gospodarstwa.

Posiadanie  rachunku rozliczeniowego w Nadwiślańskim Banku Spóldzielczym zapewnia:
- bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku,
- ułatwia dostęp do  dodatkowych usług bankowych w szczególności korzystnych  lokat i  kredytów.
Do rachunku bieżącego mogą zostać wydane  karty płatnicze  VISA.

 Konto bankowe jest również ważnym elementem wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych, ponieważ dopłata jest przekazywana jedynie na konto bankowe przelewem.
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju jako wieloletni partner w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich ze swojego terenu działania,  posiada bogate doświadczenie w konstruowaniu najodpowiedniejszych ofert służących gospodarstwom rolnym. 
Rachunek bankowy, na który wpływają dochody uzyskiwane w trakcie prowadzenia działalności rolniczej można wzbogacić o dodatkowe usługi związane z finansowaniem działalności oraz lokowaniem oszczędności.