Władze Banku

Władze Banku

Rada Nadzorcza NBS w Solcu Zdroju (Uchwała Zebrania Przedstawicieli Nr 9/2018 z dnia 06 kwietnia 2018 r.)

1) Stanisław Szymański - Przewodniczący Rady 

2) Wojciech Nowak - Z-ca Przewodniczącego Rady

3) Marian Walewski - Sekretarz Rady 

4) Jan Dziorek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5) Jan Szałach - Członek Komisji Rewizyjnej

6) Wacław Wójcik - Członek Komisji Rewizyjnej  

7) Kazimierz Janecki - Przewodniczący Komitetu Audytu

8) Edward Swatek - Członek Komitetu Audytu

9) Zygmunt Kusik - Członek Komitetu Audytu

 

Zarząd NBS w Solcu  Zdroju:

Krzysztof Czerwiec - Prezes Zarządu

Maria Bebel - Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Renata Gryc - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Norbert Pompa  - Wiceprezes Zarządu ds. informatyki i analiz