Władze Banku

Władze Banku

Rada Nadzorcza NBS w Solcu Zdroju (Uchwała Zebrania Przedstawicieli Nr 9/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.)

Stanisław Szymański - Przewodniczący

Wojciech Nowak - Z-ca Przewodniczącego 

Edward Swatek - Sekretarz

Jan Dziorek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Szałach - Członek Komisji Rewizyjnej

Wacław Wójcik - Członek Komisji Rewizyjnej  

Marian Walewski - Członek Rady

 

Zarząd NBS w Solcu  Zdroju:

Krzysztof Czerwiec - Prezes Zarządu

Maria Bebel - Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Renata Gryc - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Norbert Pompa  - Wiceprezes Zarządu ds. informatyki i analiz