Rachunki bieżące

Rachunki rozliczeniowe prowadzone dla gospodarstw rolnych ułatwiają gospodarowanie środkami finansowymi. Korzystając z rachunku można:
- gromadzić środki pieniężne,
- przeprowadzać rozliczenia pieniężne związane z prowadzeniem gospodarstwa.

Posiadanie rachunku rozliczeniowego w Nadwiślańskim Banku Spóldzielczym zapewnia:
- bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku,
- ułatwia dostęp do dodatkowych usług bankowych w szczególności korzystnych lokat i kredytów.
Do rachunku bieżącego mogą zostać wydane karty płatnicze VISA.

Konto bankowe jest również ważnym elementem wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych, ponieważ dopłata jest przekazywana jedynie na konto bankowe przelewem.
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju jako wieloletni partner w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich ze swojego terenu działania, posiada bogate doświadczenie w konstruowaniu najodpowiedniejszych ofert służących gospodarstwom rolnym.
Rachunek bankowy, na który wpływają dochody uzyskiwane w trakcie prowadzenia działalności rolniczej można wzbogacić o dodatkowe usługi związane z finansowaniem działalności oraz lokowaniem oszczędności.