Gwarancje BGK

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji PLD i KFG (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%.