Depozyty terminowe

Utrzymywanie nadwyżek finansowych na rachunkach bieżących nie jest rozwiązaniem optymalnym. Możecie je Państwo z zyskiem ulokować na wybrany termin.

Nasi pracownicy pomogą Państwu wybrać najkorzystniejszy wariant pomnażania środków.

Lokowanie środków na wybrany termin pozwala na zwiększenie posiadanych środków własnych, zapewnia oprocentowanie wyższe niż na rachunku bieżącym oraz pozwala dowolnie dysponować lokatą wraz z naliczonymi odsetkami w dniu upływu terminu. Posiadane środki można również wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu lub gwarancji.