Karty bankowe

KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Międzynarodowa karta płatnicza wydawana do rachunków bieżących.
Umożliwia:
- płatności bezgotówkowe za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, lub PLUS,
- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
- sprawdzenia wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
- zmianę numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK 24,
- awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

KARTA VISA BUSINESS CREDIT, KARTA VISA BUSINESS CREDIT GOLD

Karty kredytowe umożliwiają dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,

- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,

- realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,

- sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,

-wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,

- aktywacji karty w portalu kartosfera.pl, na infolinii Banku i w placówce Banku,

Okres ważności karty 5 lat.

 

KARTA MASTERCARD BUSINESS CREDIT

Karta kredytowa umożliwiająca dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard,

- płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard PayPass,

- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem MasterCard,

- realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,

- sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujacych taką usługę, oznaczonych emblematem MasterCard,

- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji MasterCard oznaczonych emblematem MasterCard,

- aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na infolinii Banku i w placówce Banku.

Okres ważności karty 5 lat.

Karta posiada limit 50 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej. Transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN.

 

KARTA MASTERCARD BUSINESS DEBETOWA

Karta debetowa umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard,

- płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard PayPass,

- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem MasteCard,

- realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,

- sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taka usługę, oznaczonych emblematem MasterCard,

- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji MasterCard,

- aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku

Okres ważności karty 5 lat.

 

Karta VISA BUSINESS WALUTOWA EURO

Międzynarodowa karta płatnicza typu on-line przeznaczona dla osób fizycznych. Wydawana na okres 3 lat i umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i za granicą.

Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki - 1 500 Euro,

Maksymalny dzienny limit operacji płatniczych - 5 000 Euro

Karta wyróżnia się brakiem przewalutowania przy dokonywaniu płatności w tej walucie nawet na etapie autoryzacji (blokady środków). Oznacza to, że wypłacona przy użyciu karty kwota nie podlega żadnym przeliczeniom i podczas zakupów w walucie Euro. Natomiast wszystkie transakcje zrealizowane przez klientów w walucie innej niż Euro zostaną w celu rozliczenia na rachunku przewalutowane przez VISA na Euro po kursie VISA z dnia rozliczenia transakcji.