Rachunki bieżące

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY 

Posiadaczami rachunków rozliczeniowych mogą być:
- osoby prawne oraz  jednostki organizacyjne nie posiadające  osobowości prawnej,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek,
- osoby fizyczne wykonujące  wolne zawody  (radcy prawni, adwokaci, notariusze, lekarze itp.)
- przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, oddziały utworzone przez nierezydentów prowadzące działalnosć gospodarczą na terenie kraju.

Rachunki rozliczeniowe ułatwiają gospodarowanie środkami finansowymi. Korzystając z rachunku można:
- gromadzić  środki  pieniężne,
- przeprowadzać  rozliczenia pieniężne  związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Posiadanie  rachunku rozliczeniowego w Nadwiślańskim Banku Spóldzielczym zapewnia:
- bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku,
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
- ułatwia dostęp do  dodatkowych usług bankowych w szczególności korzystnych  lokat i  kredytów ( kredyt obrotowy w rachunku, karty płatnicze, usługa Home Banking)
Do rachunku bieżącego mogą zostać wydane  karty płatnicze - VISA Business i VISA Business Electron.

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA to nowoczesny system elektroniczny umożliwiający poprzez łącza internetowe dostęp do posiadanego rachunku i składanie dyspozycji bezpośrednio z siedziby firmy.
Wysoki poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji gwarantuje odpowiadający najwyższym standardom system zapewniający:
-  swobodny dostęp do rachunku – przez 24 godziny na dobę,
-  bezpieczeństwo transakcji,
-  szybkość transakcji - wszelkie przelewy dokonywane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej funkcjonują w oparciu o system ELIKSIR,
- oszczędność czasu.

Serdecznie zapraszamy do naszych oddziałów!