Komunikat

Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 roku w Solcu-Zdroju odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które miało charakter sprawozdawczy. Zebranie Przedstawicieli odbyło się w trybie stacjonarnym, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Na wniosek Zarządu NBSBanku Zebranie Przedstawicieli podjęło szereg uchwał dotyczących między innymi sprawozdań, podziału zysku, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągać w roku 2021, przyjęcia kierunków działania na rok bieżący oraz przyjęcia polityki ocen odpowiedniości dla członków Rady Nadzorczej Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju. Zebranie Przedstawicieli udzieliło członkom Zarządu absolutorium za rok sprawozdawczy 2020. Członkowie Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju, poprzez swoich przedstawicieli pozytywnie ocenili działalność NBSBanku i jego organów statutowych.

Zarząd Banku