KOMUNIKAT

Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju uprzejmie informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli podsumowujące działalność Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju w roku sprawozdawczym 2019.

 

Zebranie o charakterze sprawozdawczym odbyło się w Sali Restauracji "Magnolia" w Solcu-Zdroju. W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyło 21 delegatów na ogólną liczbę 23 delegatów. Zatem frekwencja wyniosła 91%. W Zebraniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz Radca Prawny i Notariusz. Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie przyjęło sprawozdania organów statutowych z działalności w roku sprawozdawczym, podzieliło zysk wypracowany w roku 2019, udzieliło skwitowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi, przyjęło uchwałę o kierunkach działania NBSBanku w roku 2020 oraz dokonało zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej i Statucie Banku. Zebranie Przedstawicieli przebiegło w przyjaznej atmosferze i zgodnie z reżimem sanitarnym określanym przez GIS.

Zarząd Banku