Nota prawna

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju oświadcza, iż wszelkie treści publikowane w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju dokłada starań, aby informacje publikowane w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne jednakże nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz ich skutki podejmowane w oparciu o te informacje. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat oferowanych przez nas produktów prosimy o kontakt telefoniczny z placówkami NBS Banku.

Użytkownik niniejszego serwisu internetowego korzystając z danych umieszczonych na tych stronach przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą korzystania z usług bankowości elektronicznej NBS24 i eCorpoNet.

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Wszelkie prawa do danych zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych oraz graficznego wizerunku tych stron posiada wyłącznie Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, a jakiekolwiek kopiowania lub modyfikowanie w całości lub części wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju.