ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI NBSBANKU

Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju zawiadamia członków Banku, że po spełnieniu warunków statutowych i odbyciu Zebrań Grup Członkowskich zwołał na dzień 5 kwietnia 2024 r. na godz. 12.00 w sali Restauracji "Magnolia" w Solcu-Zdroju Zebranie Przedstawicieli członków NBSBanku.

                                                                                   Zarząd