Władze Banku

Rada Nadzorcza NBS w Solcu-Zdroju (Uchwała Zebrania Przedstawicieli Nr 10/22 z dnia 08 kwietnia 2022r., ukonstytuowana Uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.)

1) Wojciech Nowak - Przewodniczący Rady

2) Czesław Stępień - Z-ca Przewodniczącego Rady

3) Marian Walewski - Sekretarz Rady

4) Edmunt Korczak - Członek Rady

Komitet Audytu:

1) Kazimierz Janecki - Przewodniczący Komitetu Audytu

2) Jan Dziorek - Z-ca Przewodniczącego Komitetu Audytu

3) Wacław Wójcik - Członek Komitetu Audytu

4) Zygmunt Kusik - Członek Komitetu Audytu

5) Fryderyk Wójtowicz - Członek Komitetu Audytu

 

Zarząd NBS w Solcu-Zdroju:

Krzysztof Czerwiec - Prezes Zarządu

Maria Bebel - Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych

Renata Gryc - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Norbert Pompa - Wiceprezes Zarządu ds. informatyki i analiz

Tomasz Banach - Członek Zarządu