Władze Banku

Rada Nadzorcza NBS w Solcu-Zdroju (Uchwała Zebrania Przedstawicieli Nr 9/2018 z dnia 06 kwietnia 2018r., ukonstytuowana Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2020 z dnia 18 czerwca 2020r.)

1) Wojciech Nowak - Przewodniczący Rady

2) Edward Swatek - Z-ca Przewodniczącego Rady

3) Marian Walewski - Sekretarz Rady

4) Jan Dziorek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5) Wacław Wójcik Członek Komisji Rewizyjnej

6) Kazimierz Janecki - Przewodniczący Komitetu Audytu

7) Zygmunt Kusik - Członek Komitetu Audytu

 

Zarząd NBS w Solcu-Zdroju:

Krzysztof Czerwiec - Prezes Zarządu

Maria Bebel - Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych

Renata Gryc - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Norbert Pompa - Wiceprezes Zarządu ds. informatyki i analiz

Tomasz Banach - Członek Zarządu