Finanse dla rolników

Rolnictwo to dla naszego banku branża priorytetowa. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju od lat podejmuje i będzie podejmował nadal działania ukierunkowane na rozwój obszarów wiejskich.

Staramy się być zawsze na bieżąco w ofercie dotyczącej możliwości wykorzystywania środków Unii Europejskiej, włączamy się w przedsięwzięcia, których celem jest rozwój regionów z terenu działania naszego banku.

check-circle