Karty bankowe

KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA

1. Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

2. Karta umożliwia Użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:

1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, w tym dokonywania transakcji zbliżeniowych;

2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa;

3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, oznaczonych emblematem Visa;

4) sprawdzania wysokości dostępnych środków;

5) aktywację karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN w bankomatach świadczących powyższe usługi;

6) płatności dokonywanych w Internecie;

7) awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Do rachunków wydawane są następujące karty:

a) Visa Classic Debetowa Student,

b) Visa Classic Detowa Junior,

d) Visa Classic Debetowa,

d) Visa Classic Debetowa Senior,

e) Visa Classic Debetowa VIP;

Wyżej wymienione karty będą różniły się wzorem graficznym, natomiast ich funkcjonalność będzie na

tym samym poziomie. Okres ważności karty wynosi 5 lat.

Użytkownik może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach dziennych limitów wypłat określonych przez Posiadacza rachunku, ale nie wyższych niż określone przez Bank jako maksymalne.

KARTY PŁATNICZE ZBLIŻENIOWE VISA PayWay i MasterCard PayPass

Karta umożliwia dokonywanie bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych, tj. bez wprowadzania karty do czytnika w danym punkcie handlowo-uslugowym. Taką kartą można przeprowadzić transakcje bezgotówkowe zbliżając ją na odległość kilku centymetrów do terminala w sklepach oznaczonych logo VISA lub MasterCard oraz znakiem akceptacji transakcji zbliżeniowych na terenie kraju. Karta zbliżeniowa jest kartą płatniczą służącą do korzystania ze środków zgromadzonych na koncie osobistym. W każdej chwili można też przy jej pomocy sprawdzić saldo swojego rachunku w Bankomatach lub w systemie bankowości internetowej. Przy transakcjach zbliżeniowych do kwoty 30 zł (VISA), 50 zł (MasterCard) nie trzeba wprowadzać kodu PIN lub składać podpisu.

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA PAYWAVE

Naklejka zbliżeniowa to karta debetowa z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych, umożliwiająca dokonywanie transakcji w punktach handlowo-usługowych oraz w Internecie. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych. Naklejka umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych bez konieczności podania kodu PIN do kwoty 50 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie transakcje powyżej 50 zł wymagają podania kodu PIN. Naklejka zbliżeniowa służy tylko do dokonywania płatności bezgotówkowych. Nie można za pomocą naklejki wypłacać gotówki w bankomacie.
KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT

Międzynarodowa karta kredytowa VISA CREDIT to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa skierowana jest do ludzi ceniących komfort, prestiż, swobodę finansową a także bezpieczeństwo.

JAK TO DZIAŁA ?

W ramach karty kredytowej Bank daje Ci do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. NBS wymaga spłaty jedynie 3% miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeżeli spłacisz całe zadłużenie na karcie (z tytułu wydatków bezgotówkowych) w terminie podanym na wyciągu (do 21 dni po otrzymaniu wyciągu), nie zapłacisz żadnych odsetek.


CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ ?

Posiadając kartę kredytową VISA CREDIT: - cieszysz się swobodą finansową i regulujesz płatności bez konieczności angażowania własnych środków, - zyskujesz stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego, odnawialnego limitu kredytowego,

- nie płacisz prowizji za transakcje bezgotówkowe realizowane w kraju i za granicą,

- korzystasz z nieoprocentowanego kredytu dla transakcji bezgotówkowych,

- korzystasz z dogodnego systemu spłaty - wystarczy 3% kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej niż 40zł,

- uzyskasz automatyczne wznowienie karty.


KARTA MASTERCARD STANDARD CREDIT

Karta kredytowa wyposażona w funkcję zbliżeniową umożliwia dokonywania operacji w Polsce i za granica:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard,

- płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard PayPass,

- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem MasterCard,

- realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,

- sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taka usługę,

- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji MasterCard

- aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku

Okres ważności karty 5 lat.

Karta posiada limit 50 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej, transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN.


Karta VISA CLASSIC WALUTOWA EURO

Międzynarodowa karta płatnicza typu on-line przeznaczona dla osób fizycznych. Wydawana na okres 3 lat i umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i za granicą.

Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki - 1 500 Euro,

Maksymalny dzienny limit operacji płatniczych - 5 000 Euro

Karta wyróżnia się brakiem przewalutowania przy dokonywaniu płatności w tej walucie nawet na etapie autoryzacji (blokady środków). Oznacza to, że wypłacona przy użyciu karty kwota nie podlega żadnym przeliczeniom i podczas zakupów w walucie Euro. Natomiast wszystkie transakcje zrealizowane przez klientów w walucie innej niż Euro zostaną w celu rozliczenia na rachunku przewalutowane przez VISA na Euro po kursie VISA z dnia rozliczenia transakcji.