Rachunki

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe POL-Konto służą do gromadzenia środków finansowych przez osoby fizyczne i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub za pomocą przelewu. Natomiast wypłaty realizowane za pomocą czeku, dyspozycji polecenia przelewu oraz karty płatniczej. Założenie POL-Konta jest bezpłatne. posiadacz rachunku może regulować bezgotówkowo w ramach zleceń należności za usługi i inne świadczenia (czynsz, telefon, energia, gaz itp.)

Rachunki oszczędnościo-rozliczeniowe POL-Konto umożliwiają bieżące kontrolowanie finansów. Wybierz najlepszy pakiet dla siebie, który spełni Twoje potrzeby:

 • POL-Konto - podstawowy rachunek dla każdego Klienta,
 • POL-Konto VIP - prestiżowy rachunek dla najbardziej wymagających Klientów z zadeklarowanymi miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości conajmniej 3000 zł,
 • POL-Konto Senior - rachunek dla emerytów po 60 roku życia,
 • POL-Konto Student - rachunek dla słuchaczy szkół wyższych, którzy rozpoczęli naukę przed 25 rokiem życia,
 • POL-Konto Junior - bezpłatny rachunek dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.

POL-Konto to więcej niż pojedynczy produkt - to cała gama produktów powiązanych ze sobą i uzupełnijącyh się nawzajem. Takie rozwiązanie umożliwia sprawne i oszczędne zarządzanie finansami osobistymi.

Posiadając jeden z wariantów POL-Konta, możesz korzystać na specjalnych warunkach z wielu produktów:

 • bezpłatna bankowość internetowa umożliwiająca dostęp do środków 24h na dobę,
 • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego czy polecenia zapłaty,
 • możliwość uzyskania limitu w POL-Koncie bez dodatkowych zabezpieczeń,
 • kredyt odnawialny w rachunku o niskim oprocentowaniu,
 • łatwy i bezpieczny dostęp do srodków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA Classic Debetowa, VISA Pay Wave, Master Card Pay Pass,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach oraz rachunku oszczędnościowym POL-Efekt,
 • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS oraz telefonicznie na hasło,
 • wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów oznaczonych logo Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Grupa BPS S.A. GBW S.A., MR Bank S.A.) oraz BGŻ S.A. na terenie całej Polski.

 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Konto Efekt

Jest to konto oszczędnościowe dla posiadaczy POL-Kont oszczędnościowo-rozliczeniowych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek!