BS mobileNet - Autoryzacja operacji wykonywanych w systemach bankowości elektronicznej

Klienci Banku mogą już korzystać z aplikacji mobilnej BS mobileNet, która za pomocą powiadomień push, umożliwia autoryzację w bankowości internetowej eBankNet.

 

Wdrożona aplikacja mobilna służy do autoryzacji użytkownika oraz operacji w ramach silnego uwierzytelnienia w bankowości internetowej eBankNet. Jest to nowa, alternatywna metoda autoryzacji operacji w stosunku do SMS-a z hasłem. Warunkiem otrzymania powiadomień push jest posiadanie aplikacji BS mobileNet oraz dostępu do Internetu. Powiadomienia push są wysyłane na telefon użytkownika i w prosty oraz wygodny sposób umożliwiają dokonywanie autoryzacji w bankowości internetowej eBankNet. W związku z powyższym zachęcamy klientów bankowości elektronicznej eBankNet do pobrania aplikacji i zmiany sposobu autoryzacji przelewów i operacji wykonywanych na koncie, na powiadomienia push.

1. Parowanie urządzenia przy pomocy SMS
(Wykonywać dla klientów z podanym numerem telefonu)
1. eBankNet
1. wybieramy kafel “Mój profil”
2. wchodzimy w pozycję “Mobilna autoryzacja” na liście po lewej stronie
3. w belce “Aktywacja mobilnej autoryzacji” wybieramy “Aktywuj mobilną autoryzację przez SMS”
4. autoryzujemy obecną metodą autoryzacji i klikamy “Zatwierdź”

2. Aplikacja mobilna
1. uruchamiamy wcześniej pobraną aplikację mobilną
2. klikamy “Rozpocznij”
3. wpisujemy kod parujący otrzymany SMS’em
4. wpisujemy login do aplikacji eBankNet
5. nadajemy kod PIN do aplikacji mobilnej
6. wpisujemy wcześniej nadany PIN raz jeszcze
7. jeżeli chcemy logować się do aplikacji przy pomocy odcisku palca wybieramy “TAK” z okna
modalnego, a następnie przykładamy palec do czytnika
8. nadajemy nazwę profilu w aplikacji dla łatwiejszej identyfikacji
9. urządzenie zostało pomyślnie sparowane Film instruktażowy znajdą Państwo po zalogowaniu do bankowości internetowej.