Rozliczanie i umorzenia subwencji dla mikrofirm PFR2.0