Informacja o spełnieniu przez Zarząd i Radę wymogów Prawa Bankowego