Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązń w imieniu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju zgodnie z zakresem udzielonych im pełnomocnictw wskazanych w KRS

Imię i nazwisko

Placówka NBS

 Krzysztof Feliks Czerwiec

 Centrala

 Maria Teresa Bebel

 Centrala

 Renata Gryc

 Centrala

 Norbert Pompa

 Centrala

 Maria Pucicka

 Centrala

 Agata Bonar

 Centrala

 Leszek Korus

 Centrala

 Izabela Wietkowska

o/Solec

 Anna Bławat

 o/Solec

 Teresa Pałys

 o/Solec

 Radosław Radosz

o/Solec

 Monika Kokocińska

 o/Busko

 Marta Szfraniec-Moćko

 o/Busko

 Tomasz Banach

o/Busko

 Dorota Wójcikowska

o/Kraków

 Halina Pasieko

 o/Kraków

 Edyta Kozub

 o/Kraków

 Przemysław Kołodziej

 o/Kraków

 Agnieszka Jabłońska

o/Kielce

 Izabela Jodłowska

o/Kielce

 Agnieszka Traczyk

o/Kielce

 Janina Kustra

o/Pacanów

 Teresa Bąk

 o/Pacanów

 Robert Gręda

 o/Pacanów

 Joanna Kopczyk-Dziekan

 o/Pacanów

 Janusz Kochańczyk

 o/Pacanów

 Barbara Jasielska

o/Koszyce

 Grzegorz Łosin

 o/Koszyce

 Edyta Dragan

 o/Koszyce

 Monika Miałkowska

 o/Koszyce

 Monika Krupa

 o/Koszyce

 Władysława Szczepanek

o/Łubnice

 Teresa Zielińska

 o/Łubnice

 Anna Kapinos

 o/Łubnice

 Alicja Uss Wąsowicz

o/Łubnice

 Wiesława Łukawska

 o/Łubnice

 Wiesław Lasota

o/Łubnice

 Jolanta Szcześniak

 o/Łubnice

Bogusława Jendrycha

o/Osiek

 Jolanta Durma

 o/Osiek

 Maria Wieczorek

 o/Osiek

Małgorzata Gawłowicz

 o/Osiek

 Danuta Stąpór

o/Koprzywnica

Anna Stylska

 o/Koprzywnica

 Łukasz Ciach

 o/Koprzywnica

 Małgorzata Walicka-Zwolska

 o/Koprzywnica

 Łukasz Łukasiewicz

 o/Koprzywnica

 Krzysztof Kaczmarczyk

 o/Koprzywnica

 Aneta Szemraj

o/Klimontów

 Grażyna Kaczmarczyk

 o/Klimontów

 Teresa Kaczmarczyk

 o/Klimontów

 Kinga Czernek

o/Klimontów

 Leszek Słowik

o/Tarnów

 Monika Bryl

 o/Tarnów

 Konrad Pytko

 o/Tarnów